Súťaže - aktuálny stav


 

STAV PRAVIDELNÝCH SÚŤAŽÍ:

 

 

STAV po 6. kole  KLIK

 

Riešenie piateho kola poslalo 56 hráčov.
Najviac bodovalo riešenie:
TŔŇOV (E5) = (1 + 10 + 8 + 1 + 1) x 2 = 21 x 2 = 42 bodov.
Slová ktoré bodovali:
34 b. OSTŔV; 29 b. TŔŇOVÁ (F6); 28 b. TŔŇOVÉ (K6).
Skóre 42 bodov malo 51 hráčov.

 

 

 

     

Riešenia a prípadné otázky môžete posielať mailom priamo na adresu: admin@trian.sk,

Stav po 10. kole

Riešenie 10. kola:

1. MASTÍ SANE - mesianista. 2. AKTÉR RASTIE - sekretariát. 3. AKORD ÍRA S TITULOM - kardiostimulátor. 4. NOS KRTKA - kostrnka. 5. KRIK NAHÁČA - Káhirčanka. 6. OPA RANIL ČLOVEK - Liverpoolčanka. 7. TEPNA OBRA - Bonaparte. 8. CHÝBA ŽĹTOK - zbohatlíčky. - 9. ALIBI TESŤA - beštialita. 10. LEVA SOM NAHLA - Maslo na hlave. 11. vodík husára - Dúhová iskra. 12. Všetko nezbačí svetobežníčka. 13. Divány. Honda - vodná hydina.
Autori: D. Čupka (12, 13), F. Hoffmann (8-11), Ľ. Hudáčková (1,2), P. Kailing (4-7), J. Páleník (3).
Riešenie 9. kola poslalo 38 súťažiacich (13 - 8, 12 - 5, 11 - 7).

 

Poradie po 10. kole:    mail

 

 

 

 

KRÍŽOVKÁRSKA ARÉNA
 

Riešenie a vyhodnotenie 7. kola KA      KLIK

 

Zabezpečenie pokračovania aktuálneho ročníka tejto súťaže sa nám nedarí. Budeme vás priebežne informovať.

 

NOVÝ ROČNÍK HO

Táto 6-kolová súťaž bude uverejnená v číslach 3, 7, 11, 17, 21, 25-26. Vždy v nasledujúcom čísle Relaxu budú hádanky vyčíslené, s výnimkou záverečného kola. Za správne autorské riešenie hádanky, príp. uznané alternatívne riešenie, ktoré vyhovuje zadaniu hádanky a smerniciam pre tvorbu a riešenie hádaniek, získa lúštiteľ jeden bod. Riešenie musí byť korektné i z hľadiska gramatiky, diakritiky a interpunkcie. Rozlúštenie treba poslať na jednom liste formátu A4 vo forme: číslo hádanky + náznak + výsledok, písané postupne pod sebou. A to buď ako prílohu e-mailu na adresu
turnaj.posta@gmail.com
alebo klasickou poštou na adresu redakcie Relaxu. Na list treba vždy napísať meno a priezvisko lúštiteľa, v 1. kole HO aj adresu lúštiteľa. Na uvedené adresy možno posielať tiež autorské príspevky do HO (v HO môžu súťažiť aj autori hádaniek), pripomienky, či iné podnety.
Organizačné zabezpečenie a celkovú koordináciu HO preberá, ako externý spolupracovník Relaxu, Peter Bohuš.
V každom kole odmeníme jedného vylosovaného lúštiteľa odmenou 10 eur. Celkový víťaz HO získa odmenu 50 eur (v prípade dvoch súťažiacich na čele celkového poradia sa odmena rozdelí na polovicu, v prípade viacerých lúštiteľov na čele sa odmena vylosuje).

 

HÁDANKÁRSKY OTÁZNIK
STAV PO 2. KOLE

Správne riešenie

1. Už v Ázii vaňu zváži Ivan. (S. Beňo) – 2. Desil autora destilát tútora. (J. Turek) – 3. Mapa Bábu, cysta – má bábä pučista. (J. Turek) – 4. Saska s aratom sa skamaráti. (Š. Tatarko) – 5. Behá pes, nálož – bohapustá lož. (Š. Tatarko) – 6. O Dráve duma – Odra veľa ľadu má. (P. Husár) – 7. Slovo mal radný – vodný slalomár. (P. Krajčír) – 8. Seno nanosíme na medzu. (P. Krajčír) – 9. Kulinári, analista – škúli na Rimana listár. (M. Hruška) – 10. Brak, pastu, roj – dobrá kúpa stroja. (M. Hruška) – 11. Bibas, pólo, uhla si, kýz – iba spoluhlásky. (I. Rias) – 12. Saké, čmeliak – sekáč má liek. (I. Rias) – 13. Pantalóny, rovina, park – opantal Ondro vinárku. (I. Jakubček) – 14. Árenda, ananás, Tide – McLaren Damiána na Svit ide. (P. Bohuš) – 15. Mascagni, Ávilčania, rechtor – samca gniavil na čiare tchor. (P. Bohuš) – 16. Dna, Dior – android. (M. Košovanová) – 17. Štvrtok – ešte Viera uteká. (J. Papcún).

 

Vyhodnotenie:

Po 1. kole sme dostali reklamácie od 4 lúštiteľov (spolu s opätovne preposlanými e-mailmi obsahujúcimi riešenia 1. kola, ktoré z neznámych dôvodov „zablúdili“), že svoje meno nenašli v prehľade súťažiacich – už tam sú. Kameňom úrazu v 2. kole bola najmä hádanka č. 10, keď viacerí lúštitelia neuplatnili pravidlo, že v pádovke musí byť náznak uvedený v páde, ako je opísaný (teda nie „pasta“, ale „pastu“). V štvorcovke č. 8 sme uznávali, pokiaľ boli v súlade s opisom, i rôzne iné slovné kombinácie na tému „skladovania krmovín“. V hádanke č. 3 opisu zodpovedali aj riešenia s Lábom a Paľom, ale už nie s cistou (historická nádoba, alias puzdro?) lebo v 2. náznaku by dochádzalo iba k jednej zmene, a pravidlá pre ZN vyžadujú minimálne dve. Okrem obligátneho avíza, že hádanky 3. kola budú vyčíslené v nasledujúcom Relaxe č. 12, ešte jedno avízo – vyhlásime v ňom i autorskú súťaž na hádanky.

Poradie:

33: Baťalík, Hnáth, Hruška, Hýroš, Kandrik, Kováčik, Kučavová, Makovník, Oberta, Oravec, Paďour, Priščáková, Štefek, Šugár, Šuňavec, Vavrík. 32: Beňo, Boháč, Gašpár, Hežely, Hudáková, Husár, Košovanová, Kumičík, Staňo, Struňák, Škoda, Tatarko, Vychovalý.  31: Gonda, Slobodník, Vaško. 30: Chylová, Papcún. 28: Štiptová. 27: Godálová, Hronský, Nemčík. 25: Kováč M. 24: Hančárová. 23: Kováč V. 21: Gazdič. 19: Ilčík. 17: Fila, Páleník. 16: Senček. 14: Buganič, Ripaj. 10: Olos.